گروسپیچ: ممانعت کشورهای غربی از کنفرانس بازگشت پناهندگان نشان می دهد که خود آن‌ کشورها عامل بحران سوریه هستند

براگ – سانا

استانیسلاو گروسپیچ رئیس گروه دوستی پارلمانی چک و سوریه تاکید کرد که ممانعت کشورهای غربی از کنفرانس بین‌المللی بازگشت پناهندگان سوری که هفته گذشته در دمشق برگزار شد، گواه تازه ‌ای است براین است که این کشورها که در مورد انسانیت دم می زنند مشتاق حل بحران سوریه نیستند.

رئیس گروه دوستی پارلمانی چک و سوریه به خبرنگار /سانا/ در براگ گفت: کشورهایی که از حضور در کنفرانس بازگشت پناهندگان خودداری کردند همان کشورهایی است که باعث بحران شده‌اند که سوریه سال‌ها از آن رنج برده ‌است..این بحران با یک توطئه خارجی و یک تهاجم تروریستی آغاز شده‌ است که منجر به یک تراژدی بزرگ برای سوری‌ها شد.