ربوده شدن تعدادی از شهروندان توسط شبه نظامیان قسد در حومه حسکه، دیرالزور و رقه

استان ها-سانا

شبه نظامیان مورد حمایت نیروهای اشغالگر آمریکا /قسد/ در مناطق تحت کنترل خود در چزیره سوریه اقدامات جنایتکارانه خود را علیه مردم ادامه می دهند، که امروز تعدادی از شهروندان را در حومه حسکه، دیرالزور و رقه ربودند.

امروز نیز یکی از ساکنان اردوگاه الهول در حومه شرقی حسکه که تحت کنترل شبه نظامیان /قسد/ است، کشته شد.

منابع محلی به خبرنگاران /سانا/ در حومه حسکه، دیرالزور و رقه از ربوده شدن تعدادی از شهروندان خبر دادند.

منابع محلی در اردوگاه الهول در حومه شرقی حسکه به خبرنگار /سانا/ گفتند: پس از کشته شدن یک مرد به ضرب گلوله افراد ناشناس، گروهی از شبه نظامیان مسلح /قسد/ به اردوگاه یورش بردند.

لینا

عن Lina