حملات توپخانه ای رژیم ترکیه و مزدوران ان به اطراف شهرک ابو راسین در حومه حسکه

حسكه-سانا

در راستای اعمال فشار به شهروندان حسکه جهت بیرون راندن آنها از مناطق حود، نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران آن شهرک ابو راسین در حومه شمالی غربی حسکه را مورد حملات توپخانه ای قرار دادند.

منابع محلی به خبرنگار سانا گفتند: نیروهای اشغالگر ترکیه و تروریست های وابیته به آن در مرزهای ترکیه به روستاهای “النویحات” و “قبر خضراوی” و اطراف  شهرک ابو راسین در حومه ترکیه مورد حملات توپخانه ای قرار دادند، موجب ورود خسارات مالی در املاک اهالی شد.