کرونا بیش از یک میلیون و 153 هزار تن را در سراسر جهان به کشتن داد

پایتخت ها ــ سانا

از همان آغاز شیوع، کرونا تعداد مبتلایان به آن را در سراسر جهان به بیش از 42 میلیون و 870 هزار تن رساند و بیش از یک میلیون و 153 هزار نفر را به کشتن داد.

وب سایت/ورلد میتر/ امروز گزارش داد: تا این لحظه کرونا در سراسر جهان 42870825 مورد ابتلا و 1153568 فوتی و 31602676 تن بهبود یافته را به جا گذاشته است.