دیدار ولید المعلم با گیر پدرسون فرستاده ویژه سازمان ملل

دمشق-سانا

“ولید المعلم”، نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه کشور صبح امروز با “گیر پدرسون”، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد به سوریه و هیئت همراه وی در دمشق دیدار و گفتگو کرد.

دو طرف درباره مسایل مربوط به سوریه بویژه وضعیت اقتصادی تبادل نظر کردند و هر دو اتفاق نظر داشتند که تحریم ها بر سختی این وضعیت بویژه در سایه شیوع کرونا افزوده است.

المعلم و پدرسون در اشاره به کمیته بررسی قانون اساسی سوریه نیز بر اهمیت موفقیت این کمیته تاکید کردند و افزودند، این امر مستلزم تعهد به اقدامات مورد توافق بویژه عدم مداخله خارجی در کار این کمیته و نیز عدم تعیین جدول زمانی برای آن از خارج است.

وزیر خارجه کشور در همین زمینه تأکید کرد که این کمیته از ابتدای تشکیل و آغاز به کار رئیس خودش بوده (اختیارش در دست خودش بوده) است.

ولید المعلم در ادامه جزئیات قصد سوریه برای برگزاری کنفرانس بین المللی ویژه آوارگان در یازدهم و دوازدهم نوامبر را تشریح و از نقش غرب در سنگ اندازی برای بازگشت آوارگان سوریه به بهانه های واهی انتقاد کرد.

وی افزود، این سنگ اندازی ها در یک پرونده صرفا انسانی، سیاسی است و می خواهند از این پرونده به عنوان برگی در اجرای دستورکارهای سیاسی استفاده کنند.

شایان به ذکر است که دکتر “فیصل المقداد” نایب وزیر خارجه، دکتر “ایمن سوسان” معاون وزیر خارجه و “ایمن رعد” مدیر دفتر ویژه وزارت خارجه در این دیدار حضور داشتند.

لینا بدران