کابینه کشور: ساعت رسمی کشور یک ساعت به عقب کشیده می شود

دمشق -سانا

بر اساس قانون کابینه؛ ساعت رسمی کشور در شب روز جمعه 30 اکتبر در ساعت 24، یک ساعت به عقب کشیده می شود.

شایان به ذکر است که کابینه کشورمان در سال 2011 میلادی تصمیم گرفت که در آخرین حمعه ماه مارس میلادی ساعت رسمی کشور یک ساعت جلو کشیده شود ودر آخرین جمعه ماه اکتبر میلادی به حالت اول باز گردد.

ل.ب