مهار آتش سوزی مراتع المزیرعه و صلنفه در حومه لاذقیه

لاذقیه-سانا

امروز یک آتش سوزی در مراتع “الشبل”، “کرم الحلوانی” و المصیص” واقع در منطقه “المزیرعیه” در حومه لاذقیه به وقوع پیوست و آتش نشانان لاذقیه با همکاری با عناصر دفاع مدنی موفق شدند آتش سوزی را به صورت کامل کنترل و مهار کنند.

مهندس “باسم دوبا” رئیس ادراه مراتع لاذقیه در همین باره به خبرنگار /سانا/ از مهار آتش سوزی خبر و توضیح داد: با توجه به تداوم وزش باد شرقي خشک؛ ما  درحال خنک کردن محل آتش سوزی هستیم تا جلوی شعله‌ور شدن مجدد آتش گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: این آتش سوزی 50 دونوم از مراتع منطقه و  چندین زمین کشاورزی را از بین برد.

دوبا افزود: آتش نشانان لاذقیه امروز نیز به مهار آتش سوزی روستای “الهوه” در منطقه صلنفه موفق شدند.

ل.ب