صدقی المقت: اسیر ماهر الأخرس نمونه ای از مبارزه، استواری و مقاومت است

جولان اشغالی سوریه – سانا

اسیر آزاد شده  صدقی المقت تأکید کرد که اسیر فلسطینی ماهر الأخرس که از 89 روز در اعتراض به جنایات اشغالگران اسرائیلی علیه زندانیان فلسطینی دست به اعتصاب غذا زد، نمونه ای از مبارزه ، استواری و مقاومت در برابر استکبار اشغالگران است.

صدقی المقت  در گفتگوی تلفنی با دفتر سانا در قنیطره تأکید کرد که اسیر فلسطینی ماهر الأخرس با اراده و مقاومت محکم، وحشتناک ترین روشهای بازداشت را که توسط رژیم اشغالگر علیه مردم آزاد فلسطین اعمال می شود، شکست.

صدقی المقت   خاطرنشان کرد که الأخرس طی یک تماس تلفنی با وی، درود خود را به سوریه فرستاد  و تاکید کرد که سوریه حامی واقعی مقاومت ملی فلسطین است و ملت سوریه به خاطر حمایت از آرمان فلسطین در معرض محاصره اقتصادی ناعادلانه آمریکا قرار گرفت.