یورش شبه نظامیان “قسد” به منازل حومه رقه و دیر الزور  و ربایش تعدادی از شهروندان این مناطق

رقه-دير الزور-سانا

شبه نظامیان قسد وابسته به نیروهای اشغالگر آمریکا تعدادی از شهروندان حومه رقه و دیر الزور اقدامات خود را علیه اهالی جزیره سوریه ادامه می دهند.

منابع محلی به خبرنگار سانا از یورش عناصر از شبه نظامیان قسد به منازل در شهر طبقه واقع غرب شهر رقه و یورش بردند و تعدادی از جوانان خود را ربودند.