ميدل ايست آی: اسناد درز کرده وزارت خارجه انگلیس، حمایت لندن از تروریسم در سوریه را نشان می دهد

پایتخت ها-سانا

سایت “میدل ایست آی” در مورد اسناد درز کرده مربوط به وزارت خارجه انگلیس، مجددا حمایت لندن از تروریسم در سوریه و حمایت مالی آنها را کشف کرد.

در مقاله ای از نویسنده ایان کوبین در این سایت نوشته شد: هکرها به سیستم های رایانه ای وزارت امور خارجه انگلیس نفوذ کرده و بین 200 تا 300 سند بسیار حساس را بدست آورده اند که روابط مالی و عملیاتی بین وزارتخانه و امور مشترک المنافع و شبکه ای از پیمانکاران بخش خصوصی را تعریف می کند که به طور مخفیانه سیستم عامل های رسانه ای در سوریه را در طول سال های جنگ مدیریت می کردند.