مقدمات بازگشایی فرودگاه بین‌المللی دمشق انجام شد

دمشق-سانا

مدیریت فرودگاه بین‌المللی دمشق تمام تدارکات و دستورالعمل‌های مورد نیاز برای عملیات تدریجی و امن فرودگاه را تکمیل کرده‌است.

رئیس فرودگاه بین المللی دمشق نضال محمد به سانا گفت تمام اقداماتی که شامل مراحل مختلف کار از لحظه‌ ورود هواپیما است، به منظور تسهیل مسائل مسافران و رعایت الزامات وزارت بهداشت و دستورالعمل سازمان بین‌المللی هواپیمایی انجام شد. 

وی  افزود: مقامات مسئول تمام تدابیر عملیاتی از جمله چک کردن سند آزمایشی برای تشخیص ویروس کرونا را با مدت اعتبار 96 ساعتانجام دادند،

رئیس فرودگاه در ادامه گفت: فرودگاه‌ بین المللی دمشق  تدابیر و اقدامات لازم را در زمینه مقابله با ویروس کرونا اتخاذ کرد.

مهندس محمد اشاره کرد: روزانه ترمینال‌ها و سالن‌های فرودگاه‌ به صورت مداوم و مستمر و طبق دستورالعمل وزارت بهداشت، ضدعفونی می‌شوند.

لازم به ذکر است … قرار است که فرودگاه بین المللی دمشق در اوایل اکتبر بازگشایی می شود.