ورود 65 کامیون به اردن از طریق گذرگاه مرزی نصیب – جابر

درعا – سانا

گذرگاه مرزی /نصیب – جابر/ با آردن پس از دو هفته‌ وقفه‌ به دلیل بسته شدن آن توسط طرف اردنی مجددا به به روی کامیون های باربری بازگشایی شد.

مدیر اداره حمل و نقل درعا در مصاحبه با خبرنگار/سانا/ گفت: 65 کامیون حامل سبزیجات و میوه ها از طریق گذرگاه مرزی نصیب – جابر وارد اردن شد.

وی ادامه داد: هنوز 235 کامیون منتظر اجازه ورود به اردن هستند.

شایان به ذکر است که گذرگاه مرزی نصیب – جابر در سال 2018 به روی مسافران و کامیون ها بازگشایی شد اما به دلیل پاندمی کرونا این گذرگاه فقط برای عبور کامیون ها و انتقال کالا باز است.