شهادت دو جوان در حومه رقه به ضرب گلوله شبه نظامیان /قسد/ مورد حمایت نیروهای اشغالگر آمریکا

رقه و دير الزور- سانا

دو جوان از روستای التروازيه در شمال شهر رقه به ضرب گلوله شبه نظامیان /قسد/ مورد حمایت نیروهای اشغالگر آمریکا به شهادت رسیدند.

منابع محلی به /سانا/ اعلام کردند: گروه های مسلح شبه نظامیان /قسد/ ضمن یورش به روستای التروازيه در شمال شهر رقه به سمت اهالی این روستا تیر اندازی کردند که به شهادت دو جوان منجر شد.

در حومه غربی رقه منابع همچنین گفتند: شبه نظامیان /قسد/ ضمن یورش به شهرک الجرنيه شماری از غیر نظامیان را ربودند و آنان را مراکز جذب نیرو وابسته به خود انتقال دادند.