سفیر آلا: شواری حقوق بشر تحریم اجباری یکجانبه که مسبب وخامت اوضاع معیشتی مردم سوریه است نادیده می گیرد

ژنو-سانا

سوریه مجددا سکوت بین المللی ازای تحریم اجباری یکجانبه وتروریسم اقتصادی تحمیل شده علیه مردم سوریه را محکوم کرد. وگزارش شورای امنیت پر از دونانگی  وتناقض دانست وگفت این گزارش عمدا از قانون بین المللی ومنشور سازمان بین الملل در خصوص پرداخت به اوضاع در سوریه پچشم پوشی می کند .

نمانیده دائم سوریه در سازمان بین الملل ودیگر سازمان های بین المللی در ژنو حسام الدین آلا در نشست شورای حقوق بشر با محور ” اوضاع حقوق بشر در جمهوری عربی سوریه” گفت: بر خلاف ادعای حمایت از حقوق بشر وتوجه به بهبودی اوضاع انسانی مردم سوریه که در اظهارات وبیانات کشورهای حامی بررسی این بند، بیان می شود. فعلا مردم سوریه هستند که زیر سایهء محاصره وتروریسم اقتصادی تحمیل شده علیه آنان به سر می برند این تحریم ها تمام حقوق اساسی را  از جمله بهداشت وغذا وداشتن زندگی مناسب وحق توسعه علاوه بر حق زندگی که در معرض تهدید تروریسم حمایت شده توسط خود این کشورها از 9 سال پیش، دارند سوال می کنند؛ دربارهء کدام حقوق بشر این کشورها حرف می زنند؟  

در بیانیه ی سفیر آلا آمده است: از اوایل سال تحصیلی جدید کودکان سوریه از رفتن به مدارس توسط شبه نظامیان قسد در پی بستن بیشتر از 2000 مدرسه در مناطق شمال شرق سوریه ممنوع می شوند ونیز تدریس این مدارس قدغن کرده وما هیچ صدای محکومیتی برای این موارد نقض در حق کودکان سوریه شنیده نمی شود.

شاهد أيضاً

وزارت آموزش و پرورش با توجه به شرایط جوی و به دلیل حفظ سلامتی دانش آموزان از خطر سرما، تعطیلات را تا روز پنجشنبه 27 ژائویه 2022 تمدید کرد

وزارت آموزش و پرورش با توجه به شرایط جوی و به دلیل حفظ سلامتی دانش …