حمام  های شهبا

2020-09-21

تاریخ شهر شهبا به قبل از میلاد برمی گردد، این شهر دارای حمام های بزرگ باستانی که عمر آن حدود 1800 سال می باشد.

این حمام ها هنوز پا برجاست و به تمدن کهن و فنون متمایز معماری دوران رم گواهی می دهد.

گفتنی است هر که بخواهد از این شهر باستانی بازدید کند لابد به این حمام ها سر بزند.

ایهم حسون