یک نماینده پارلمان چک: حضور نیروهای آمریکا در سوریه غیر قانونی است

پراگ-سانا

زدیتنیک فوندراچک نماینده پارلمان چک تاکید کرد که حضور نیروهای آمریکا در سوریه غیر قانونی است.

فوندراچک طی اظهار نظر امروز گفت: واشنگتن از طریق حضور غیر قانونی خود در اراضی سوریه اقدام به سرقت نفت سوریه و قاچاق آن می کنند.