کیللر: مداخلات کشورهای غرب در سوریه ، عراق و لیبی نتایج فاجعه باری به همراه داشت

پراگ-سانا

یان کیللر نماینده پیشین اهل چک تاکید کرد که مداخلات کشورهای غرب در امور کشورهای خاورمیانه از جمله سوریه ، عراق و لیبی نتایج فاجعه باری به همراه داشت.

کیللر در یک مقاله نوشت: مداخلات کشورهای غرب در امور سوریه و لیبی نتایج فاجعه باری در همه زمینه ها به همراه داشت.

در مقاله خود نوشته شد: جنگ آمریکا علیه عراق منجر به ظهور گروه تروریستی “داعش” و گروه های افراطی دیگر شد.

وی خاطرنشان کرد که غرب به بهانه های دروغین در کشورهای منطقه دخالت کردند و آن مداخلات با شکست کامل به پایان رسید.