دستگیری 3 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا

امروز نیروهای اشغالگر 3 فلسطینی را در مناطق مختلف در کرانه باختری بازداشت کردند.

خبرگزاری فلسطینی “وفا” نوشت: نیروهای اشغالگر به منازل در شهرک ها و روستاهایی درالخلیل و رام الله یورش بردند و 3 فلسطینی را دستگیر کردند.

لازم به ذکر است که نیروهای اشغالگر به طور روزانه اقدامات جنایتکارانه آنها را از طریق تنگتر کردن حلقه محاصره ملت و تجاوز به اراضی فلسطینی ها در اطراف نوار محاصره شده غزه ادامه می دهد.

راما