عــاجــل خبرنگار سانا از خسارات مادی و کوچ اجباری تعدادی از شهروندان در نتیجه حمله توپخانه ای ترکیه به روستای جطل در غرب شهر الدرباسیه در استان حسکه خبر داد

بازسازی تعدادی از مدارس در غوطه شرقی دمشق

ریف دمشق – سانا

اداره آموزش و پرورش ریف دمشق در راستای تکمیل آماده سازی های لازم برای آغاز سال تحصیلی جدید همچنان برنامه خود برای تعمیر و بازسازی مدارس را به اجرا می آورد تا آماده پذيرايی دانش آموزان جديد باشند.

خبرنگار /سانا/ از دو مدرسه در حومه دمشق بازدید کرد و از فرآیند بازسازی آن‌ها مطلع شد و با تعدادی از ناظران بر فرآیند تعمیر و بازسازی دیدار و گفتگو کرد.

مدیر اداره آموزش ریف دمشق به خبرنگار/سانا/ گفت: اداره ما در حال پی ‌گیری آماده سازی های لازم برای آغاز سال تحصیلی جدید است.

وی توضیح داد: تعداد مدارس در غوطه شرقی پیش از جنگ تروریستی 399 مدرسه بود‌ و از زمان آزادسازی غوطه شرقی، وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان‌های بین‌المللی و جامعه محلی بازسازی 279 مدرسه را به پایان رسانده است و اخیرا 50 مدرسه دیگر نیز بازسازی شده اند.

وی خاطر نشان کرد: طرح بازسازی و تعمیر بقیه مدارس غوطه شرقی در سال آینده تکمیل خواهد شد.

مدیر اداره آموزش ریف دمشق افزود: همه اقدامات احتیاطی برای مقابله با ویروس کرونا از جمله توزیع مواد ضد عفونی کننده بین مدارس و ضد عفونی کردن همه مدارس بر اساس پروتکل بهداشتی انجام شده ‌است.

غیاث جاویش