شخصیت های اهل چک: رژیم ترکیه دیکتاتوری است و قوانین را نقض می کند

پراگ-سانا

رادووان فيخ، یک نماینده اهل چک تاکید کرد که رژیم اردوغان از طریق مداخله خود در امور تعدادی از کشورهای منطقه و مدیترانه قوانین بین المللی را نقض می کند.

از سوی دیگر مارکیتا کوتیلوفا تاکید کرد که ترکیه یک رژیم دیکتاتوری است و علیه سوریه و لیبی می جنگد و مرتکب می شود جنایات جنگی در آن مناطق می شود.