وزیر امور خارجه جمهوری چک: اتحادیه اروپا اقدامات جدیدی علیه ترکیه را اتخاذ خواهد کرد

پراگ-سانا

توماش پتریچک وزیر امور خارجه جمهوری چک تاکید کرد : اگر انکارا اقدامات یک جانبه خود را در مدیترانه شرقی متوقف نکرد، اتحادیه اروپا اقدامات جدیدی علیه ترکیه را اتخاذ خواهد کرد.

پتریچک طی اظهارنظر به رادیوی چک امروز گفت: اتحادیه اروپا وضع تحریم های جدید علیه ترکیه را به دلیل اقدامات خود در مدیترانه منتفی نمی داند.

وی خاطرنشان کرد: رهبران کشورهای اتحادیه اروپا و دولت هایی که در اواسط سپتامبر دیدار خواهند کرد اقدامات جدیدی علیه ترکیه اتخاذ خواهند کرد.