رئیس جمهور بشار اسد دستور تشکیل کابینه جدید به ریاست مهندس حسين عرنوس را صادر کرد

دمشق – سانا

رئیس جمهور بشار اسد  طی فرمان شماره «221» سال 2020 میلادی دستور تشکیل کابینه را صادر کرد.

بر اساس این دستور کابینه جدید دولت سوریه به ریاست مهندس حسین عرنوس به شرح زیر است:

مهندس حسین عرنوس نخست وزیر

ژنرال علي عبد الله ايوب ، وزیر دفاع و معاون نخست وزیر

آقای ولید المعلم، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه

دکتر محمد عبد الستار، وزیر اوقاف

آقای منصور  عزام، وزیر امور ریاست جمهوری

مهندس حسین مخلوف وزیر اداره محلی و محیط زیست

دکتر سلام سفاف، وزیر توسعه اداری

دکتر سلوى عبد الله ، وزیر کار و امور اجتماعی

دکتر محمد سامر الخليل، وزیر اقتصاد و تجارت خارجی

آقای عماد عبد الله، وزیر اطلاع رسانی

ژنرال محمد خالد الرحمون، وزیر کشور

مهندس محمد رامي مرتينی، وزیر گردشگری

دکتر بسام ابراهيم، وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی

مهندس سهيل عبد اللطيف ، وزیر امور اشغال عمومی و مسکن

مهندس إياد الخطيب، وزیر ارتباطات و تکنولوژی

آقای طلال البرازی، وزیر تجارت داخلی و حمایت از مصرف کننده

خانم دکتر لبانه مشوح، وزیر فرهنگ

دکتر دارم طباع ، وزیر آموزش و پرورش

قاضی احمد السید، وزیر دادگستری

مهندس تمام رعد، وزیر منابع آبی

دکتر کنان یاغی، وزیر دارایی

مهندس زهیر خزیم، وزیر حمل و نقل

مهندس بسام طعمه، وزیر نفط و منابع معدنی

نزار حسن الغباش، وزیر بهداشت

آقای زیاد صباغ، وزیر صنعت

مهندس محمد حسان قطنا، وزیر کشاورزی و اصلاح زراعی

مهندس غسان الزامل، وزیر برق

مهندس محمد فايز البرشه، وزیر دولت

آقای محمد سمير حداد ، وزیر دولت

مهندس ملول الحسين، وزیر دولت