ربایش تعدادی از شهروندان در منطقه عفرین در حومه حلب توسط نیروهای اشغالگر ترکیه 

حلب-سانا

نیروهای اشغالگر ترکیه و تروریست های وابسته به آن به اقدامات جنایتکارانه خود علیه اهالی در حومه شمالی حسکه ادامه می دهند که امروز این نیروها تعدادی از شهروندان در منطقه عفرین را ربودند و تعدادی از آنان را به اراضی ترکیه بردند.

خبرنگار سانا در حسکه به نقل از اهالی گفت: نیروهای اشغالگر ترکیه و تروریست های وابسته به آن به خانهی شهروندان در تعدادی  از روستاها در منطقه عفرین در حومه شمالی حلب یورش بردند و تعدادی از جوانان در این منطقه و روستای دیر صوان را ربودند.

شاهد أيضاً

بازسازی سه باغ در محلات آزاد شده از تروریسم در حلب