یک نماینده اهل چک: اقدامات تحریک آمیز رژیم اردوغان در سوریه و لیبی به هدف پوشاندن بحران های این کشور است

پراگ-سانا

دکتر ایوان دیوید، یک نماینده اهل چک تاکید کرد که اقدامات تحریک آمیز رژیم اردوغان در سوریه و لیبی و خاورمیانه به هدف پوشاندن بحران های اقتصادی این کشور است.

وی در صفحه ی فیسبوک خود نوشت: اردوغان همیشه بحران ها را در کشورهای مختلف ایجاد می کند و این اقدامات جهت پوشاندن بحران های اقتصادی این کشور است.