یک هواپیما حامل 150 سوری در فرودگاه بین المللی دمشق به زمین نشست

شاهد أيضاً

حال و هوای امروز جاده فرودگاه بین المللی دمشق 

حال و هوای امروز جاده فرودگاه بین المللی دمشق