وصل مجدد برق شهر دیر الزور پس از رفع نقص فنی شبکه 230 کیلو/ ولت

دير الزور- سانا

کارشناسان شرکت عمومی برق دیر الزور پس از رفع نقص فنی شبکه 230 کیلو /ولت نزدیکی السخنه در حومه حمص برق شهر دیر الزور را مجددا وصل کردند.

مدیر شرکت عمومی برق دیر الزور به خبرنگار/سانا/ گفت: به دلیل بروز نقص فنی در شبکه 230 کیلو /ولت برق دیر الزور قطع شد و پس از رفع آن توسط کارشناسان شرکت، برق استان دیر الزور مجددا وصل شد.