خبرنگاران سوریه در چهارمین سالگرد روز مطبوعات حمایت خود را از ارتش عربی سوریه در برابر تروریسم اعلام کردند

دمشق – سانا

خبرنگاران سوریه در چهارمین سالگرد مطبوعات سوریه تاکید می‌کنند که به عدالت آرمان خود ایمان دارند و  در برابر رسانه‌های متخاصم خواهند ایستاد که به دنبال شکست اراده مردم سوریه از طریق جنگ روانی است.

خبرنگاران سوریه همبستگی خود را با ارتش عربی سوریه در مقابله با تروریسم  و دروغ پردازی ها و اخبار جعلی اعلام کردند.

اتحادیه خبرنگاران سوریه با صدور بیانیه ای اعلام کرد : خبرنگاران سوریه در مرکز هر مرحله از مراحل جنگ بودند و در کنار ارتش شجاع خود مبارزه کردند و دروغ پردازی های رسانه های متخاصم را آشکار ساختند.

در این بیانیه آمده است : خبرنگاران سوریه همچنین در نبرد سلامت در کنار پرسنل پزشکی در مواجهه با اپیدمی کرونا مبارزه و در زمینه‌های مختلف وفاداری خود را به وطن و شهروند را اعلام کرده ‌اند.

اتحادیه خبر نگاران خاطرنشان کرد: مردم سوریه با استحکام و پایداری با حملات رسانه ای، سیاسی، نظامی و اقتصادی مقابله می کنند.

غیاث جاویش