پروژه / با دست‌های مان غذا را درست می‌کنیم/ فرصتی برای ایجاد زمینه های اشتغال و افزایش درآمد خانواده ها

دمشق- سانا

پروژه / با دست‌های مان غذا را درست می‌کنیم/ کارایی خود را از طریق تجربه  پروژه واحدهای تولید غذ راا ثابت کرده‌است که که درآمد اضافی را برای خانواده‌ ها فراهم می‌کند.

مدیر اتحادیه اتاق های کشاورزی به خبرنگار/سانا/ گفت: این پروژه یک حلقه تولید جامع به شمار می رود که پس از  کنسرو سازی محصولات باغ‌های خانگی آن محصولات را در فصل‌ افزایش تقاضا به بازار عرضه می کند.

وی ادامه داد: این پروژه یک پروژه پایدار بلند مدت است که از قابلیت توسعه برخوردار است، امروز این پروژه به یک پروژه مستقل تبدیل شده ‌است که درآمد اضافی بالغ بر 150 هزار لیر ماهانه برای هر کدام از خانواده ‌ها را تامین می‌کند .

فراهم آوردن فرصت های شغلی و ایجاد در آمد اضافی برای خانواده‌های روستایی فقیر تحت ‌تاثیر جنگ علیه سوریه قرار گرفتند از مهمترین اهداف این پروژه است که با همکاری برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد و فدراسیون اتاق‌های کشاورزی سوریه و حمایت وزارت کشاورزی و اصلاح اراضی زراعی ایجاد شده است.

شایان به ذکر است که پروژه / با دست‌های مان غذا را درست می‌کنیم/ با 5 واحد تولیدی شروع شد و هم اکنون 142 واحد در 9 استان در چارچوب این پروژه فعالیت دارند.

غیاث جاویش