آغاز تولید واکسن کرونا در روسیه

مسکو – سانا

وزارت بهداشت روسیه امروز از آغاز روند تولید انبوه واکسن علیه ویروس کرونا ” که توسط  مرکز تحقیقات روسی “گامالیا” ساخته شده است خبر داد.

به نقل از رسانه های روسیه، وزارت بهداشت این کشور اعلام کرد: روند تولید انبوه واکسن “اسپوتنیک-وی” علیه ویروس کرونا آغاز شده است و این واکسن فرد را تا دو سال در برابر ویروس کوید 19 مقاوم خواهد کرد.