یگان ها از ارتش تسلط خود بر مساحت های وسیعی در مزارع عالیه در غوطه شرقی ومنطقه راس المقطع در ریف حمص پیدا می کند

 

استان ها-سانا

یگان های از ارتش ونیروهای مسلح پیشروی قابل توجهی در تعقیب وپیگیری گروه های تروریستی تکفیری در غوطه شرقی در ریف دمشق وریف حمص شرقی محقق ساختند. در حالی که عملیات خود را در ریف ادلب ودرعا وقنیطره ادامه داده وخسارت های سنگین به تروریست ها وارده کرده، و گروه های تروریستی به کشته شدن تعدادی زیادی از اعضا خود مانند تروریست محمد حلبوص فرمانده نظامی گروه موسوم به جنبش حزم اذعان کردند.

منبع نظامی گفت که یگان ها تسلط خود را بر مساحت های وسیعی در مزارع عالیه در اطراف شمالی شهر دوما پیدا کردند

منبع اشاره کرد که خسارت های بزر گی در صفوف تروریست ها واسلحه ومهمات آن ها وارد شده درحالی که ده ها نفر از آن ها به لانه های شان واقع در داخل شهر دوما فرار کردند

گروه های تروریستی در صفحه های انترنیتی  خود در شبکه های اجتماعی به کشته شدن 23 نفر از اعضای آن ها مانند محمود المهبانی ومحمد رسلان وزیاد بله وعبد الله حجازی همچنین متحمل خسارت های بزرگ در اسلحه ومهمات شدند، اعتراف کردند.

یگان ها از ارتش سیطره خود در منطقه راس المقطع در ریف حمص شرقی پیدا کردند

یگان ها از ارتش ونیروهای مسلح پیشروی تازه ای در ریف حمص محقق ساختند وسیطره خود بر منطقه راس المقطع جنوب روستای ام السرج شمالی پیدا کردند وخسارت های سنگین به گروه های تروریستی در مناطق دیگر در ریف حمص وارد کردند.

ت-م

شاهد أيضاً

پاسخ وزارت امور خارجه به بیانیه اتحادیه اروپا درباره تسلیحات شیمیایی

دمشق-سانا وزارت امور خارجه و مهاجران گفت که بیانیه صادر شده توسط نماینده عالی اتحادیه …