تروریست ها مانع رسیدن کاروان های کمک رسانی به اهالی اردوگاه یرموک شدند

دمشق-سانا
برای هفته دوم گروه های تروریستی مسلح که در اردوگاه یرموک حضور دارند مانع رسیدن کاروان های کمک رسانی به اهالی محاصره شده داخل ارودگاه، شدند.
مدیر کل اداره امور پناهندگان عرب فلسطینی “علی مصطفی” در بیانیه که سانا یک نسخه از آن دریافت توضیح داد که تروریست ها آتش شلیک کردند وبسته های بمب کذاری شده در محل توزیع کمک ها منفجر کردند ومانع رسیدن اهالی به منطقه برای گرفتن کمک ها شدند.
شایان به ذکر است که سبدهای غذایی که کمیته و انروی با حمایت دولت سوریه بر ساکنان اردوگاه در طول سال گذشته توزیع کردند به 55هزار سبد غذایی و11هزار سبد بهداشتی رسید.

ت-م

شاهد أيضاً

پاسخ وزارت امور خارجه به بیانیه اتحادیه اروپا درباره تسلیحات شیمیایی

دمشق-سانا وزارت امور خارجه و مهاجران گفت که بیانیه صادر شده توسط نماینده عالی اتحادیه …