بشار جعفری: ادامه تحمیل اقدامات اقتصادی غرب علیه سوریه، دروغ بودن ادعاهای بشردوستانه خود و ادامه نقض حاکمیت و حمایت از تروریسم در سوریه را آشکار می سازد

نیویورک – سانا

دکتر بشار جعفری نماینده دایم سوریه در سازمان ملل متحد تاکید کرد: ادامه تحمیل اقدامات اقتصادی کشورهای غرب علیه سوریه و ممانعت این کشورها از اشاره به این اقدامات اجباری در قطعنامه اخیر شورای امنیت متعلق به وارد کردن کمک ها از طریق مرزها نشان می دهد که ادعاهای این کشورها مبنی بر اینکه که اقدامات آنها شهروندان سوریه را هدف قرار نمی‌دهند کاملا دروغ است.

بشار جعفری در نشست شورای امنیت که در مورد وضعیت بشر دوستانه در سوریه از طریق ویدیویی کنفرانس برگزار شد، افزود: انگیزه پشت سر همه اینها پیدا کردن بهانه ‌ای برای ادامه نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه و حمایت از گروه های تروریستی و شبه نظامیان جدایی ‌طلب است.

وی تاکید کرد: در این ماه شاهد تلاش‌های تب‌آلود غرب در شورای امنیت برای تمدید قطعنامه 2165 سال 2014 متعلق به وارد کردن کمک ها از طریق مرز ها  بودیم… آن تلاش ها برای وارد کردن کمک های بشردوستانه به سوری ها نیازمند نیست بلکه انگیزه واقعی آن ادامه دادن به نقض حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه که با قطعنامه شماره 46/ 182 مجمع عمومی سازمان ملل در تناقض است.

دکتر جعفری اشاره کرد: نمایندگان کشورهای غرب در شورای امنیت مانع از هر تلاشی برای اشاره به اقدامات اجباری یک جانبه در قطعنامه 2533 شورای امنیت شدند.

 

خبر در حال تکمیل…