سایت اسلواکی: نیروهای آمریکایی و ترکیه ای که به طور غیرقانونی در سوریه حضور دارند، مرتکب جنایاتی علیه بشریت شده اند

براتیسلاوا – سانا

سایت اسلواکی (زیم ا فییک) تاکید کرد که نیروهای آمریکایی و نیروهای رژیم ترکیه ای که در سوریه به طور غیرقانونی حضور دارند، با اقدام به آتش زدن مزارع گندم و قطع مکرر آب مرتکب جنایات جنگی شده اند.

این سایت با تاکید بر اینکه این اقدامات توسط آمریکا و رژیم ترکیه جنایت علیه بشریت محسوب می شود، از آنها خواست تا از اقدامات خصمانه خود علیه ملت سوریه دست بردارد.