بیانیه ای وزارت دارایی کشور در مورد تصمیم شورای وزیران مبنی بر اقدام شهروندان سوری بازگشته از خارج به تبدیل مبلغ 100 دلار یا هر ارزی دیگری برابر با آن به نرخ بانک مرکزی

دمشق-سانا

وزارت دارایی کشورمان یک بیانیه در مورد بخشنامه جدید شورای وزیران شماره 46 تاریخ 8/7/2020 مبنی بر اقدام شهروندان سوری یا همانند آنان در بدو ورود به کشور به تبدیل مبلغ 100 دلار آمریکایی یا هر ارزی دیگری برابر با آن را به نرخ بانک مرکزی صادر کرد.

در بیانیه ای آمده است: بخشنامه 46 از سوی نخست وزیری صادر شد واین نهاد دولتی صلاحیت در اختیار دارد  تا سیستم  پولی و اعتباری کشور را تنظیم وسامان بدهد چه این مساله را در متن بخشنامه صادره ذکر شده یا نشده. وتمام مصوبات وتصمیمات صادره از نخست وزیری تحت پوشش قانونی دستور شماره 20 قرار می گیرد.

وزارت دارایی در بیانیه ای خود گفت: دشمنان سوریه از جنگ اقتصادی که علیه کشورمان راه انداخته است سوء استفاده کرده اند واکنون بازار پول ملی را که به عنوان سمبل ملی ومعیار قیمت ارز هدف قرار داده اند. ودخالت خارجی آشکار در ترویج بازار سیاه ارز در شبکه های اجتماعی اثرات بسیار منفی علیه معاملات اقتصادی ونقدینه گذاشته است.

در بیانیه ای امده است: موضوع اصلی بخشنامه عبارتست از : هر شخص سوری که تمایل دارد به کشور برگردد معمولا حامل ارز خارجی همراهش می باشد وباید از طریق کانال های رسمی (شرکت های صرافی-بانک دولتی-بانک مرکزی سوریه) این ارز را به نرخ بانک مرکزی تبدیل کند .

در بیانیه ای وزارت دارایی نیز آمده است: این بخشنامه به مثابه اجرای سیاست بانک مرکزی سوریه در حمایت از لیر سوریه به شمار می رود وهدف آن کاهش فشار علیه نرخ ارز در بازار و تأمین بخش کمی از نیازهای ارزی کشور هرچند کمی باشد اما ضروری است، عنوان شد

شاهد أيضاً

وزیر مخلوف: کمک های بشردوستانه در ماه رمضان به بیش از 3 میلیون ذی نفع رسیده است