باز پس گیری مقر شرکت عمومی غلات سوریه در حسکه ، 16 روز پس از تصرف آن توسط گروه های “قسد”

حسكه-سانا

کارمندان شرکت عمومی غلات سوریه در محله غویران مقر کار خود را، 16 روز پس از تحصن آنان جلوی مقر شرکت به دلیل تسلط گروه های “قسد” بر آن، باز پس گیری کردند.

یوسف قاسم مدیر کل شرکت عمومی غلات سوریه طی اظهارنظر به خبرنگار سانا گفت: 16 روز پس از تحصن کارمندان شرکت عمومی غلات سوریه جلوی مقر شرکت، مقر شرکت بازس گیری شد، و کارمندان کار خود را از سر گرفتند.

از سوی دیگر، کارمندان شرکت عمومی برق حسکه به تحصن خود جلوی محل کار خود ادامه داده اند و خواستار خروج گروه های “قسد” شدند.

انور علکه، مدیر کل شرکت عمومی برق حسکه طی اظهارنظر به خبرنگار سانا بر ادامه تحصن کارمندان این شرکت تا باز پس گیری آن و بازگشت آنان به محل کار خود و ارائه خدمات لازم به اهالی این استان تاکید کرد.