برآورد تولید 1636 تن گردو در استان حمص

حمص-سانا

اداره کشاورزی حمص پیش بینی کرد که تولید گردو طی موسم کشاورزی کنونی به حدود /1636/ تن و سطح زیر کشت گردودر این استان به /4471/ دونوم آبی و دیمی برسد.

نزیه الرفاعی مدیر اداره کشاورزی استان حمص در مصاحبه با خبرنگار /سانا/ اعلام کرد: تعداد درختان گردو بالغ /44582/ درخت از جمله /44072/ پربار است.

شایان به ذکر است تولید گردو در استان حمص طی سال گذشته به /853/ تن رسید.

کاربران فضای مجازی می‌توانند برای دریافت آخرین اخبار خبرگزاری عربی سوریه /سانا/ در کانال خبری  ما در تلگرام با کلیک بر لینک زیر عضو شوید و مهمترین عناوین خبری را در قالب پیامک های خبری دریافت کنید.

https://t.me/sanapersian

نور جریش