ایوان دافد: ترکیه دست به ارتکاب جنایات جنگی در سوریه زد

براگ-سانا

نماینده جمهوری چک در پارلمان اروپا ایوان دافد اظهار داشت: رژیم ترکیه جنایات جنگی در سوریه را مرتکب کرد.

وی طی اظهار نظر در صفحه فیسبوک خود، موضع مشاور لهستانی سپاستین کرتز را و عدم دست دادن به رییس رژیم ترکیه اردوغان طی جلسه ای اتحادیه اروپا که پیشتر منعقد شده بود به دلیل جنایات نیرو های این رژیم و تسلط بر بخشی از خاک سوریه، مورد ستایش و قدر دانی کرد.

بر اساس این، دافد تاکید کرد: کرتز نظر خود درخصوص اینکه رژیم ترکیه اتباع این کشور که در اروپا ساکن هستند برای دستیابی به اهداف شخصی آلت دست خود کرده ، را به طور علنی بیان داده است.

ایهم حسون