دستگیری 7 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا

نیروهای اشغالگر با یورش به مناطقی در کرانه باختری 7 فلسطینی را دستگیر  کردند.

خبرگزاری فلسطینی “وفا” نوشت: نیروهای اشغالگر با یورش به شهرک ها و روستاها در الخلیل، جنین و طولکرم 7 فلسطینی را دستگیر  کردند.

لازم به ذکر است که نیروهای اشغالگر اقدامات جنایتکارانه آنها را از طریق تنگتر کردن حلقه محاصره ملت و یورش به شهر ها و روستاها و تفتیش آن با قصد بیرون راندن فلسطینیان ادامه می دهد.

راما