اعتراض مردمان روستای حامو در حومه قامشلی علیه نیروهای اشغالگر آمریکا و ترکیه

حسكة-سانا

خبرنگار سانا در قامشلی گزارش داد: مردمان ساکن روستای حامو در حومه قامشلی امروز یک تجمع ملی گرایی را به منظور اعتراض از حضور نیرو های اشغالگر آمریکا و ترکیه و همچنین مخالفت با آنچه موسوم به قانون قیصر برگزار کردند.

در حال تکمیل است….

 

ایهم حسون