بورس اوراق بهادار دمشق: گردش 35120 سهم به قیمت 3.901 میلیون لیر سوریه

دمشق-سانا
شاخص بورس اوراق بهادار دمشق 5.40 امتیاز کاهش یافت و پس از گردش 35120 سهم به قیمت 3.901 میلیون لیر سوریه در 40 معامله در جلسه امروز، بر قیمت 1256.71 امتیاز بسته شد.
سهم بانک اسلامی بین المللی سوریه به میزان 1.24 در صد کاهش یافت و بر قیمت 107.47 لیر سوریه بسته شد. سهم بانک ملی قطر به میزان 1.83 در صد کاهش یافت و بر قیمت 112.90 لیر سوریه بسته شد. سهم بانک البرکه به میزان 0.79 در صد کاهش یافت و بر قیمت 124.01 لیر سوریه بسته شد. سهم بانک الشام به میزان 1.68 در صد کاهش یافت و بر قیمت 98.32 لیر سوریه بسته شد.
سهم های بانک الاردن و بانک سوریه و مهجر بر همین قیمت دیروز بسته شدند.

م.خ

ت-م

شاهد أيضاً

معاملات بورس اوراق بهادار دمشق طی هفته گذشته به بیش از 200 میلیون لیر رسید

دمشق – سانا شاخص بورس اوراق بهادار دمشق طی هفته چهارم ماه جاری (فوریه) با …