20 سرمایه دار جدید در شهر صنعتی حسیا… حمایت دولتی از 264 کارخانه به منظور استمرار روند تولید   

حمص-سانا

رغم شرایط محاصره وتحریم اجباری غربی علیه سوریه روند تولید در شهر صنعتی حسیا به هدف حمایت از اقتصاد ملی وتامین نیازهای بازار محلی از تمام مواد غذایی ادامه پیدا می کند. وهمچنان حمایت بی نهایت دولت چه در تامین حامل های انرژی برای تاسیسات وجه از طریق ارائه تسهیلات اداری به سرمایه دارن کنونی وجدید, مشهود است.

تعداد اجمالی سرمایه داران در شهر صنعتی حسیا به 20 سرمایه دار جدید نسبت به سال گذشته افزایش یافت که تعداد کلی سرمایه داران 936 نفر شد اما تعداد کارنخاجات به 264 کارخانه با سرمایه 69 میلیارد و615 میلیون لیر رسیده است که 8132 کارگر در این کارخانجات مشغول به کار هستند

دکتر بسام منصور مدیر عامل شهر صنعتی حسیا به سانا تصریح کرد:تعداد سالن های صنعتی به فروش رفته است 799 سالن است

منصور به اهمیت ارائه حمایت مستقیم موسسات دولت از طریق پایداری جریان برق ومنعکس شدن آن در تداوم روند تولید همزمان با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به منظور مقابله با ویروس کرونا, اشاره کرد.

شاهد أيضاً

“حموده صباغ” به عنوان رئیس پارلمان کشور انتخاب شد

دمشق-سانا امروز “حموده صباغ” به عنوان رئیس پارلمان کشور انتخاب شد. “عبد الحميد أسعد الظاهر” …