بسام صباغ: مخالفت “اسرائیل” با قرار دادن تاسیسات خود زیر نظر سازمان انرژی اتمی تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی است

وین – سانا

در سایه اقدامات انجام شده برای مقابله با پاندمی کرونا نشست شورای حکام آژانس انرژی اتمی از طریق ویدیو کنفرانس با حضور سوریه برگزار شد.

بسام صباغ نماینده دایم سوریه در آژانس انرژی اتمی در سخرانی خود گفت: سوریه در خصوص اجرای تعهدات با آژانس انرژی اتمی همکاری کرد که گزارش های سازمان آژانس انرژی اتمی آن را مورد تایید قرار دادند.

وی افزود: گزارش های سازمان انرژی اتمی حاکی از انجام تعهدات سوریه به  توافق جامع پادمان و معاهده منع گسترش بوده است.

نماینده دایم سوریه در آژانس انرژی اتمی تاکید کرد:  سیاست ایجاد سردرگمی در مورد سوریه که طرف های شناخته شده آن را دنبال می کند،  باعث تمسخر است.

بسام صباغ ادامه داد: علیرغم همه شرایط دشوار ناشی از سیاست های خصمانه ای این طرف ها، سوریه به اجرای همه تعهدات خود موفق شد.

نماینده دایم سوریه در آژانس انرژی اتمی تاکید کرد: مخالفت دائمی “اسرائیل” با پیوستن به معاهده منع گسترش و توافق جامع پادمان، خطر جدی برای مبنای رژیم منع گسترش به شمار می رود.

بسام صباغ توضیح داد: :اسرائیل” با همه طرح های عاری سازی خاورمیانه از سلاح هسته ای مخالفت کرده و به تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه تبدیل شده است.

وی تاکید کرد مخالفت “اسرائیل” با قرار دادن تاسیسات خود زیر نظر سازمان انرژی اتمی تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی است.

وی گفت: “اسرائیل” در جایی نیست که در مورد عدم پایبندی به  معاهده منع گسترش دم زند.

بسام صباغ نیز پایبندی ایران به برجام را مورد ستایش قرار داد و تاکید کرد که خروج یک جانبه آمریکا از این توافق نقض آشکار قطعنامه /2231/ شورای امنیت به شمار می رود.

وی افزود: این اقدام نشانگر نقش آمریکا در تشدید تنش در منطقه و تضعیف صلح و امنیت منطقه ای است.

نماینده دایم سوریه در آژانس انرژی اتمی ادامه داد: ادامه همکاری بین آژانس انرژی اتمی و ایران، اجرای کامل تعهدات دو طرف را آسانتر می کند.

بسام صباغ بیان کرد: سوریه به ادامه انجام وظایف موکول به سازمان انرژی اتمی به شكل مستقل و بیطرف چشم دوخته است.

شایان به ذکر است که تعدادی از موضوعات از جمله نقش آژانس در تقویت استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای و حمایت از تلاش های کشورهای عضو برای مقابله با ویروس کرونا علاوه بر توافق برجام با جمهوری اسلامی ایران و اجرای توافق جامع پادمان در سوریه و توانایی های هسته ای رژیم اشغالگر در این نشست مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

غیاث جاویش