برداشت گندم از سطح 88900 هکتار از اراضی زراعی کشور

دمشق – سانا

وزارت کشاورزی از برداشت گندم از سطح 88900 هکتار  و تحویل 11505 تن گندم به موسسه غلات خبر داد.

مدیر بخش گیاهان وزارت کشاورزی از آغاز برداشت محصول گندم در استان های حمص، ادلب، رقه، حسکه و دیر الزور خبر داد و اعلام کرد: تا کنون گندم از سطح 88900 هکتار برداشت و 11505 تن گندم تحویل موسسه غلات شد.

وی افزود: 483043 هکتار از اراضی زیر کشت جو و 21682 هکتار عدس برداشته شد.

وی اعلام کرد: 1.3 میلیون هکتار از اراضی زراعی کشور  به کشت گندم  1.5 میلیون هکتار از اراضی زراعی کشور نیز به کشت جو رفت.

غیاث