دبیرخانه کنفرانس احزاب عربی تحریم‌ها علیه سوریه را محکوم کرد

بيروت – سانا

دبیرخانه عمومی کنفرانس عمومی احزاب عربی با صدور بیانیه ‌ای، تحریم‌های اقتصادی تحمیلی علیه سوریه را محکوم کرد.

دبیرخانه عمومی کنفرانس عمومی احزاب عربی در این بیانیه در عین حال حمایت دوباره خود را از سوریه برای مقابله با این تحریم‌ها اعلام کرد و افزود: دبیرخانه عمومی کنفرانس عمومی احزاب عربی عرب برای مقابله با محاصره در کنار سوریه می ایستد.

در بخش دیگری از بیانیه دبیرخانه عمومی احزاب عربی آمده است: این اقدامات اجباری ظلم و جنایات آمریکا علیه سوریه را نشان می‌دهد ، این اقدامات یک جنایت جنگی تعریف شده و جنایت علیه بشریت می‌باشد زیرا مردم سوریه و حاکمیت کشورها را هدف قرار می‌دهد و نقض آشکار حقوق بشر است.

غیاث