وزارت بهداشت: ثبت یک مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در السویدا و این مورد در حال حاضر تحت قرنطینه قرار گرفت

وزارت بهداشت: ثبت یک مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در السویدا و این مورد در حال حاضر تحت قرنطینه قرار گرفت

شاهد أيضاً

روند ارائه خدمات به مردم در شهرک قرنطینه شده جدیده الفضل همچنان ادامه دارد

ريف دمشق – سانا مقامات ذیصلاح همچنان نیازهای اهالی شهرک جدیده الفضل که به دلیل …