زخمی شدن یک شهروند در پی انفجار یک مین به جا مانده از تروریست ها در روستای کرناز در حومه حماه

حماه-سانا

یک مین ارضی به جا مانده از تروریست ها در روستای کرناز در حومه شمالی غربی حماه منفجر شد موجب زخمی شدن یک شهروند گردید.

خبرنگار سانا گفت که یک مین ارضی به جا مانده از تروریست ها در یک ارض کشاورزی در روستای کرناز وابسته به شهر محرده منفجر شد موجب زخمی شدن یک شهروند و ورود خسارات مادی گردید.

خبرنگار سانا افزود این شهروند به بیمارستان ملی شهر السقیلبیه منتقل شد.