موزه ملی سوریه.. یکی از ۱۰ موزه برتر جهان با آثار تاریخی حیرت‌انگیز

دمشق – سانا

موزه ملی سوریه موزه ای در قلب دمشق است. این موزه یکی از مهمترین موزه های عربی و یکی از ده موزه برتر جهان بنابر رده بندی موزه بریتانیایی به شمار می رود.

مرحله اول موزه ملی سوریه در سال 1936 ساخته شده است سپس بقیه بخش های آن رفته رفته بنا شده تا به یکی از مهمترین موزه های جهان تبدیل شد.

این موزه شامل پنج بخش اساسی است. بخش اول آن «آثار ماقبل تاریخ» است که شامل ابزارهای سنگی و استخوانی است. اسکلت انسان نئاندرتال یکی از مهمترین آثار این بخش به شمار می سرود.

بخش دوم “آثار باستانی سوریه” است و شامل آثاری از مملکت ها و مناطق تاریخی سوریه مانند اوگاریت، راس شمرا، ایبلا، ماری است.

بخش سوم به آثار باستانی سوریه در زمان سلطنت یونان، رومیان و بیزانس اختصاص دارد و علاوه بر مجسمه ها، منسوجات، سکه ها، سلاح ها، بناهای تاریخی، مقبره ها، قطعات شیشه ای، اشیای سفالی شامل قطعاتی از پالمیرا و آثار استان های درعا و سویدا است.

بخش چهارم به آثار باستانی عربی و اسلامی اختصاص دارد و شامل نمای کاخ الحیر الغربی که به عصر اموی باز می گردد، اشیای سفالی، تزئینات گچی، تالار شامی و منسوجات است.

اما بخش پنجم به هنر مدرن و معاصر اختصاص دارد و نقاشی های هنرمندان پیشکسوت را از ابتدای قرن بیستم به نمایش می گذارد.