دستور رئیس جمهور برای اصلاح مواد آیین نامه اجرایی قانون تنظیم دانشگاه‌ها

دمشق – سانا

رئیس‌جمهور بشار الاسد امروز دستور شماره /125/ سال /2020/ متعلق به اصلاح مواد 103، 116 و 145 از آیین نامه اجرایی قانون تنظیم دانشگاه‌ها صادر شده در دستور شماره 250 سال 2006 و اصلاحیه‌های آن را صادر کرد.

بر اساس این دستور، فرصت جدیدی برای ادامه تحصیل به دانشجویان دانشگاه ها که نتوانستند در مدت مجاز دوره تحصیلی خود را تمام کنند، داده می شود.

غیاث جاویش