آتش زدن مزارع گندم و سرقت محصولات کشاورزی، برنامه سیستماتیک نیروهای اشغالگر آمریکا و ترکیه در منطقه الجزیره سوریه

حسکه – سانا

آتش زدن محصولات کشاورزی به ویژه گندم در منطقه الجزیره سوریه برای خالی کردن سبد سوری منابع خود، هدفی است که نیروهای اشغالگر آمریکا و ترکیه برای تحقق آن متحد شدند.

جنایات نیروهای اشغالگر ترکیه و گروه‌های تروریستی مزدور آنان  با حملات نیروهای اشغالگر آمریکا و گروه‌های مسلح وابسته به واشنگتن که به کشتار مردم و سرقت املاک آنان اقدام  می کنند هماهنگ است.

آتش زدن عمدی محصول استراتژیک گندم سوریه که سوری ها برای ده‌ها سال با تکیه بر آن به خودکفایی دست یافتند و یک ستون اصلی برای امنیت غذایی در کشور به شمار می‌ رود، در راستای جنگ اقتصادی آمریکا و رژیم عثمانی جدید علیه مردم سوریه صورت گرفته است.

نیروهای اشغالگر آمریکایی و ترکیه در چندین منطقه در الجزیره سوریه پایگاه‌های نظامی غیر قانونی ایجاد کردند و سلاح‌ها و تجهیزات لجستیکی از طریق گذرگاه‌های غیرقانونی با عراق به سوریه ارسال می کنند تا حضور خود را جهت سرقت نفت و محصولات کشاورزی سوریه با همکاری با گروه های تروریستی تقویت کنند.

شایان به ذکر است که منابع محلی و رسانه‌ ای تاکید کردند که پالگردهای /آپاچی/ متعلق به نیروهای اشغالگر آمریکا با نزدیک شدن زمان برداشت محصول گندم و جو اقدام به پرتاب بالون های حرارتی هنگام پرواز برافراز مزارع گندم و جو در اطراف شهرک الشدادی واقع در جنوب شهر حسکه می کنند.

غیاث جاویش