کشور های جهان موارد ابتلا ومرگ و میر جدیدی را به کرونا به ثبت رساندند

پایتخت ها-سانا

طبق موسسه بیماری های همه گیر ربرت کخ: آلمان 289 مورد ابتلا و 10 مرگ و میر جدیدی را به کرونا به ثبت رساند و آمار کلی مبتلایان به 178570 رسید و موارد مرگ و میر 8257

مقامات بهداشتی چین خبر از 11 مورد ابتلای جدید را به ثبت رساند و آمار کلی مبتلایان به 82985 رسیده است حال که موارد مرگ و میر تغییر نکرده و هنوز 4634 مورد است

اما در فرانسه مقامات بهداشتی تاکید کرد که از همان روز اجرای قرنطینه کمترین موارد ابتلا و مرگ و میر را به ثبت رساند و 155 مورد جدید را گزارش داد و با این حال آمار کلی مبتلایان به 144921 مورد ابتلا و 35 مرگ و میر رسیده است.

شاهد أيضاً

برداشت گوجه فرنگی در منطقه سفیره در حومه حلب